ffyrdd o faethu

cwestiynau cyffredin

rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda theuluoedd maeth i wneud gwahaniaeth i blant yng nghymru.

Ond beth yn union yw maethu, a sut mae’n gweithio? Dyma’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn i ni drwy’r amser.

Mae maethu’n golygu rhywbeth gwahanol i bob plentyn rydyn ni’n gofalu amdano. Mae gwahanol fathau o faethu a gwahanol rolau i’r gofalwyr. Mae pob un yn cael effaith enfawr, gydol oes.

Rhagor o wybodaeth am beth rydyn ni’n ei wneud a sut gallwch chi ymuno â ni.

gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth

dechreuwch eich taith

dod o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

dim cod post dilys does dim canlyniadau ar gyfer yr ymholiad hwn