Maethu Cymru

llwyddiannau maethu

Beth sy’n gwneud maethu yn llwyddiant? Mae’n wahanol i bob teulu. Mae’n golygu cysylltiad. Hapusrwydd. Sefydlogrwydd.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel.

Rydyn ni yno ochr yn ochr â phob gofalwr maeth ar hyd y daith, yn cynnig arweiniad a chefnogaeth, ac yn dathlu’r holl fuddugoliaethau bach. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

Photos of Tayler as a young girl and graduating

Tayler

Mae Tayler yn berson ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ac mae ganddi bodlediad ei hun, Tay Does Life.

gweld mwy
young female adult smiling

Abi-Marie

Des i’r system ofal pan o'n i'n 6 oed, gyda fy mrawd a’m chwaer. Dw i'n cofio camu drwy'r drws

gweld mwy
Adult and teen laughing

abbey

I came into foster care when I was 4. I have the best foster carers ever.

gweld mwy

jo

Mae gennym gymuned amrywiol o ofalwyr maeth, gan gynnwys gofalwyr maeth sengl fel Jo.

gweld mwy

jeevan a carole

Mae’r pâr priod, Jeevan a Carole, yn ofalwyr maeth yng Nghaerdydd.

gweld mwy
Family sitting at a picnic table

jack, cam a mags

Mae'r partneriaid Jack a Cam, ynghyd â mam Jack Mags, yn ofalwyr maeth sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot

gweld mwy

cwestiynau cyffredin

beth yw maethu?

Mae maethu yn golygu derbyn plentyn yn rhan o’ch teulu pan fydd yn rhaid iddo fod i ffwrdd oddi wrth ei deulu ei hun. Gallai hynny…

gweld mwy

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

Efallai bod gofal maeth a mabwysiadu yn wahanol yn y bôn, ond maen nhw’n rhannu rhai gwerthoedd cyffredin. Caredigrwydd. Tosturi. Sefydlogrwydd. Hafan ddiogel, pan fydd ei…

gweld mwy

beth yw rôl gofalwr maeth?

Rydych chi’n rhan o dîm fel gofalwr maeth. Allwn ni ddim gwneud yr hyn sydd orau i blant lleol heb ofalwyr maeth, a’r gwir yw, mae…

gweld mwy