Maethu Cymru

llwyddiannau maethu

Beth sy’n gwneud maethu yn llwyddiant? Mae’n wahanol i bob teulu. Mae’n golygu cysylltiad. Hapusrwydd. Sefydlogrwydd.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel.

Rydyn ni yno ochr yn ochr â phob gofalwr maeth ar hyd y daith, yn cynnig arweiniad a chefnogaeth, ac yn dathlu’r holl fuddugoliaethau bach. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

cwestiynau cyffredin

beth yw maethu?

Mae maethu yn golygu derbyn plentyn yn rhan o’ch teulu pan fydd yn rhaid iddo fod i ffwrdd oddi wrth ei deulu ei hun. Gallai hynny…

gweld mwy

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

Efallai bod gofal maeth a mabwysiadu yn wahanol yn y bôn, ond maen nhw’n rhannu rhai gwerthoedd cyffredin. Caredigrwydd. Tosturi. Sefydlogrwydd. Hafan ddiogel, pan fydd ei…

gweld mwy

beth yw rôl gofalwr maeth?

Rydych chi’n rhan o dîm fel gofalwr maeth. Allwn ni ddim gwneud yr hyn sydd orau i blant lleol heb ofalwyr maeth, a’r gwir yw, mae…

gweld mwy

young female adult smiling

Abi-Marie

Des i’r system ofal pan o'n i'n 6 oed, gyda fy mrawd a’m chwaer. Dw i'n cofio camu drwy'r drws

gweld mwy
Adult and teen laughing

abbey

I came into foster care when I was 4. I have the best foster carers ever.

gweld mwy

jo

Mae gennym gymuned amrywiol o ofalwyr maeth, gan gynnwys gofalwyr maeth sengl fel Jo.

gweld mwy

jeevan a carole

Mae’r pâr priod, Jeevan a Carole, yn ofalwyr maeth yng Nghaerdydd.

gweld mwy
Family sitting at a picnic table

jack, cam a mags

Mae'r partneriaid Jack a Cam, ynghyd â mam Jack Mags, yn ofalwyr maeth sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot

gweld mwy