gweithio a maethu

cyflogwyr sy’n cefnogi maethu yng Nghymru

Mae bron i 40% o ofalwyr maeth yn cyfuno maethu â gwaith arall.

Gall cael cefnogaeth cyflogwr wneud y gwahaniaeth hanfodol ym mhenderfyniad cyflogai i ddod yn ofalwr maeth.

Gwnewch wahaniaeth yn eich cymuned leol fel cyflogwr sy’n cefnogi maethu.

busnesau a sefydliadau yng Nghymru sy’n cefnogi eu gweithwyr i weithio a maethu.

 • Admiral
 • Coleg Sir Benfro
 • Cowshed
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cymdeithas Adeiladu Nationwide
 • Cyngor Abertawe
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Powys
 • Cyngor Sir Benfro
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • John Lewis Partnership
 • KLA, SPTS division
 • Llywodraeth Cymru
 • Santander
 • Swyddfa Gartref
 • Y Rhwydwaith Maethu

gwaith hyblyg a gwyliau ychwanegol

Gallwch gefnogi plant a theuluoedd maeth yn eich cymuned, drwy fod yn gyflogwr cefnogol sy’n ymwybodol o heriau’r rôl faethu, megis ymateb i argyfyngau, plant yn cyrraedd ar fyr rybudd, mynychu cyfarfodydd a hyfforddiant.

cyflogwr sy'n croesawu maethu

Mae templed polisi Adnoddau Dynol ar gael gan y Rhwydwaith Maethu, sy’n berthnasol i bob gofalwr maeth a’r rhai sy’n gwneud cais i faethu, sy’n cynnig 5 diwrnod o wyliau ychwanegol â thâl.

y Rhwydwaith Maethu

 

diolch i…

Cyngor Sir y Fflint

Admiral

Welsh Government Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Caerdydd

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Pembrokeshire College

Coleg Sir Benfro

Cyngor Sir Benfro

Cyngor Powys

Cyngor Abertawe

Y Rhwydwaith Maethu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Santander

John Lewis Partnerhsip

Cowshed

KLA, SPTS division

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Merthyr Tydfil logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Anglesey logo

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Monmouthshire logo

Cyngor Sir Fynwy

 • Ym mha ffyrdd eraill gallwch chi helpu? Cysylltwch am sgwrs pellach. Lawrlwythwch ein taflen cyflogwr sy'n croseawu maethu. lawrlwytho