gweithio a maethu

cyflogwyr sy’n cefnogi maethu yng Nghymru

Mae bron i 40% o ofalwyr maeth yn cyfuno maethu â gwaith arall.

Gall cael cefnogaeth cyflogwr wneud y gwahaniaeth hanfodol ym mhenderfyniad cyflogai i ddod yn ofalwr maeth.

Gwnewch wahaniaeth yn eich cymuned leol fel cyflogwr sy’n cefnogi maethu.

busnesau a sefydliadau yng Nghymru sy’n cefnogi eu gweithwyr i weithio a maethu.

 • Admiral
 • Awen
 • Coleg Sir Benfro
 • Cowshed
 • Cymdeithas Adeiladu’r Principality
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cymdeithas Adeiladu Nationwide
 • Cyngor Abertawe
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Powys
 • Cyngor Sir Benfro
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • John Lewis Partnership
 • KLA, SPTS division
 • Llywodraeth Cymru
 • Santander
 • Swyddfa Gartref
 • Y Rhwydwaith Maethu
Two children making packed lunches in a kitchen with a man wearing a black tshirt

gwaith hyblyg a gwyliau ychwanegol

Gallwch gefnogi plant a theuluoedd maeth yn eich cymuned, drwy fod yn gyflogwr cefnogol sy’n ymwybodol o heriau’r rôl faethu, megis ymateb i argyfyngau, plant yn cyrraedd ar fyr rybudd, mynychu cyfarfodydd a hyfforddiant.

Cyfeillgar i ofalwyr maeth

cyflogwr sy'n croesawu maethu

Mae templed polisi Adnoddau Dynol ar gael gan y Rhwydwaith Maethu, sy’n berthnasol i bob gofalwr maeth a’r rhai sy’n gwneud cais i faethu, sy’n cynnig 5 diwrnod o wyliau ychwanegol â thâl.

y Rhwydwaith Maethu

 

diolch i…

Flintshire County Council logo

Cyngor Sir y Fflint

Admiral logo

Admiral

Welsh Government Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Bridgend county borough council logo

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cardiff logo

Cyngor Caerdydd

Neath Port Talbot logo

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Nationwide building society

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Pembrokeshire College

Coleg Sir Benfro

Pembrokeshire County Council Logo

Cyngor Sir Benfro

Powys logo

Cyngor Powys

Swansea council logo

Cyngor Abertawe

The fostering network logo

Y Rhwydwaith Maethu

Wrexham county borough council logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Santander logo

Santander

John Lewis Partnership logo

John Lewis Partnerhsip

The letter C in black

Cowshed

KLA logo

KLA, SPTS division

Rhondda Cynon Taf logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Merthyr Tydfil logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Anglesey logo

Cyngor Sir Ynys Môn

Neath Port Talbot logo

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Monmouthshire logo

Cyngor Sir Fynwy

Principality

Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Awen cultural trust

Awen

Conwy logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Blaenau Gwent logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Grŵp Llandrillo Menai

Grŵp Llandrillo Menai

 • Ym mha ffyrdd eraill gallwch chi helpu? Cysylltwch am sgwrs pellach. Lawrlwythwch ein taflen cyflogwr sy'n croseawu maethu. lawrlwytho