gweithio a maethu

cyflogwyr sy’n cefnogi maethu yng Nghymru

Mae bron i 40% o ofalwyr maeth yn cyfuno maethu â gwaith arall.

Gall cael cefnogaeth cyflogwr wneud y gwahaniaeth hanfodol ym mhenderfyniad cyflogai i ddod yn ofalwr maeth.

Gwnewch wahaniaeth yn eich cymuned leol fel cyflogwr sy’n cefnogi maethu.

busnesau a sefydliadau yng Nghymru sy’n cefnogi eu gweithwyr i weithio a maethu.

 • Admiral
 • Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Swyddfa Gartref
 • Cymdeithas Adeiladu Nationwide
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Powys
 • Cyngor Sir Benfro
 • Coleg Sir Benfro
 • Cyngor Abertawe
 • Y Rhwydwaith Maethu
 • Llywodraeth Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • KLA, SPTS division
 • Santander
 • John Lewis Partnership
 • Cowshed
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

gwaith hyblyg a gwyliau ychwanegol

Gallwch gefnogi plant a theuluoedd maeth yn eich cymuned, drwy fod yn gyflogwr cefnogol sy’n ymwybodol o heriau’r rôl faethu, megis ymateb i argyfyngau, plant yn cyrraedd ar fyr rybudd, mynychu cyfarfodydd a hyfforddiant.

cyflogwr sy'n croesawu maethu

Mae templed polisi Adnoddau Dynol ar gael gan y Rhwydwaith Maethu, sy’n berthnasol i bob gofalwr maeth a’r rhai sy’n gwneud cais i faethu, sy’n cynnig 5 diwrnod o wyliau ychwanegol â thâl.

y Rhwydwaith Maethu

 

diolch i…

Cyngor Sir y Fflint

Admiral

Welsh Government Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Caerdydd

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Pembrokeshire College

Coleg Sir Benfro

Cyngor Sir Benfro

Cyngor Powys

Cyngor Abertawe

Y Rhwydwaith Maethu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Santander

John Lewis Partnerhsip

Cowshed

KLA, SPTS division

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Merthyr Tydfil logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 • Ym mha ffyrdd eraill gallwch chi helpu? Cysylltwch am sgwrs pellach. Lawrlwythwch ein taflen cyflogwr sy'n croseawu maethu. lawrlwytho