Adult female having picnic with two young girls

dewch yn ofalwr maeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Os ydych chi wedi bod yn ystyried maethu ers amser, neu os ydych chi’n newydd i’r syniad, mae Maethu Cymru yma i’ch arwain a’ch cefnogi ar eich taith faethu yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Rydym yn croesawu gofalwyr maeth o bob cefndir. Beth bynnag fo’ch cefndir, os gallwch chi ddarparu cartref sefydlog a chariadus, ac yn ymrwymo i helpu i greu dyfodol mwy disglair i blant lleol, gallech fod yn ofalwr maeth.

Llenwch ein ffurflen heddiw a byddwn yn cysylltu â chi i gael sgwrs gyfeillgar am beth yw’r cam nesaf i chi a’ch teulu.

Dydw i ddim yn credu bod yna rôl arall ar y blaned hon lle y gallwch wneud gwahaniaeth mor ymarferol i ddyfodol rhywun." Mae maethu yn ffordd o fyw i ni bellach. Mae croesawu plentyn bach ofnus i'n cartref a'i helpu i deimlo'n gyfforddus ac i ffynnu yn rh”oi gymaint o foddhad i ni

Gofalwr maeth, Sir Benfro

cliciwch ar eich awdurdod lleol isod