maethu yng nghymru

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghymru

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

gofal maeth sy'n aros yn lleol

Gofal lleol gydag effaith genedlaethol

dim ond y gorau i blant, i ofalwyr, i gymru

Erbyn 2027, bwriad Llywodraeth Cymru yw mai dim ond darparwyr gofal maeth dielw fydd yn gweithredu yng Nghymru. Byddai’r newid cadarnhaol hwn yn golygu bod plant maeth lleol yn aros yn gysylltiedig â’r cymunedau y maent yn eu caru.

Fi bellach yn byw bywyd diogel, hapus

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Gwrandewch ar deuluoedd maeth o bob cwr o Gymru yn sôn am sut beth yw maethu mewn gwirionedd.

meddwl am faethu? dysgu mwy:

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd.

dysgwych mwy
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl?

mae’r atebion ar gael yma

pam maethu?

Mae’n ymwneud â gwneud gwahaniaeth go iawn, ar unwaith, i’r plant sydd wrth galon eich cymuned. Mae’n benderfyniad i roi rhywbeth yn ôl.

Er mwyn eich helpu i weithio gyda ni i greu dyfodol gwell i blant lleol, rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth benodol a lwfansau ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

eich awdurdod lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

does dim côd post dim canlyniadau
A smiling woman and her two daughters holding hands

Rwyf wedi dysgu nad oes y fath beth â ‘gofal maeth nodweddiadol’. Mae cynifer o blant mewn gwahanol sefyllfaoedd ac mae eu hanghenion yn wahanol. Rwyf wedi maethu brodyr a chwiorydd, plant yn eu harddegau, plant ag anghenion cymhleth a babanod.

Laura
Family of five smiling

dysgu mwy

dod yn ofalwr maeth

Ydych chi’n meddwl sut mae dod yn ofalwr maeth yng Nghymru? Mae’n symlach nag y byddech yn ei feddwl, a gallwch ddechrau arni heddiw.

cysylltwch