maethu yng nghymru

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghymru

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mai Davies hosting conversation with foster carers

nawr yw'r amser

Mewn cyfres newydd sbon o vlogiau, mae gofalwyr maeth o bob rhan o Gymru wedi dod at ei gilydd i archwilio’r rhesymau, profiadau bywyd a newidiadau a arweiniodd at ddod yn ofalwyr.

nawr yw’r amser

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Gwrandewch ar deuluoedd maeth o bob cwr o Gymru yn sôn am sut beth yw maethu mewn gwirionedd.

meddwl am faethu? dysgu mwy:

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd.

dysgwych mwy
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl?

mae’r atebion ar gael yma

pam maethu?

Mae’n ymwneud â gwneud gwahaniaeth go iawn, ar unwaith, i’r plant sydd wrth galon eich cymuned. Mae’n benderfyniad i roi rhywbeth yn ôl.

Er mwyn eich helpu i weithio gyda ni i greu dyfodol gwell i blant lleol, rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth benodol a lwfansau ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

eich awdurdod lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

does dim côd post dim canlyniadau
A smiling woman and her two daughters holding hands

Rwyf wedi dysgu nad oes y fath beth â ‘gofal maeth nodweddiadol’. Mae cynifer o blant mewn gwahanol sefyllfaoedd ac mae eu hanghenion yn wahanol. Rwyf wedi maethu brodyr a chwiorydd, plant yn eu harddegau, plant ag anghenion cymhleth a babanod.

Laura
Family of five smiling

dysgu mwy

dod yn ofalwr maeth

Ydych chi’n meddwl sut mae dod yn ofalwr maeth yng Nghymru? Mae’n symlach nag y byddech yn ei feddwl, a gallwch ddechrau arni heddiw.

cysylltwch