gall pawb gynnig rhywbeth

gyda maethu awdurdod lleol

maethu yng nghymru

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

mathau o faethu

Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth. Gall maethu olygu diwrnod, wythnos, blwyddyn neu fwy.

mathau o faethu

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd.

pwy all faethu

eisoes yn maethu?

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, mae trosglwyddo i ni yn haws nag rydych chi’n ei feddwl.

eisoes yn maethu?

eich awdurdod lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

does dim côd post dim canlyniadau

pam ein dewis ni?

Mae’n ymwneud â gwneud gwahaniaeth go iawn, ar unwaith, i’r plant sydd wrth galon eich cymuned. Mae’n benderfyniad i roi rhywbeth yn ôl.

Er mwyn eich helpu i weithio gyda ni i greu dyfodol gwell i blant lleol, rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth benodol a lwfansau ariannol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

face icon

cymuned o rieni maeth lleol

Mae cymuned o rieni maeth, yn eich ardal leol, yma i chi.

thumbs up icon

manteision maethu'n uniongyrchol

Drwy faethu’n uniongyrchol â’ch awdurdod lleol, byddwch yn rhan o dîm sydd â gwybodaeth fanwl am daith y plentyn, gwasanaethau lleol ac ysgolion, sy’n bwysig iawn i ofalwyr maeth.

Pound signs icon

nid er elw

Pan fyddwch chi’n maethu gyda’r awdurdod lleol, rydyn ni’n siarad am y plant yn gyntaf, nid arian. Cewch chi gymorth ariannol a llawer o ostyngiadau a chynigion defnyddiol.

Question marks icon

opsiynau maethu hyblyg

Ni yw’r lle cyntaf ar gyfer pob plentyn lleol sydd angen gofal maeth, plant o bob oed.

location pin

aros yn lleol

Mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn lleol, sy’n golygu bod 84% o’n plant ni yn gallu aros yn eu hardal leol, ac aros yn eu hysgol leol.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Gwrandewch ar deuluoedd maeth o bob cwr o Gymru yn sôn am sut beth yw maethu mewn gwirionedd.

cwestiynau cyffredin

sut mae dod yn ofalwr maeth?

Mae’r cyfan yn dechrau gyda hyn. Neges. E-bost. Galwad ffôn.

gweld mwy

fydda i’n cael fy nhalu fel gofalwr maeth?

Efallai nad arian yw'r peth cyntaf rydych chi'n ei ystyried gyda maethu.

gweld mwy

pwy sydd angen ei faethu?

Does dim y fath beth â phlentyn maeth nodweddiadol. Does dim y fath beth â theulu maeth nodweddiadol, chwaith.

gweld mwy