Kiri Pritchard-McLean

paun

Mae Kiri Pritchard-McLean yn falch iawn o gyhoeddi Taith y DU o’i sioe newydd sbon, Paun.

Mae Kiri wedi cael ychydig o flynyddoedd prysur. Yn ogystal â chyflwyno Live at the Apollo, arwain y sioe banel Best Medicine ar Radio 4 a dechrau ysgol gomedi, mae hi wedi dod yn rhiant maeth.

 

doeddech chi ddim yn gwybod hynny amdani?

 

Wel, tan nawr dyw hi ddim wedi gallu siarad amdano ar lwyfan, dyw hi ddim hyd yn oed wedi dweud wrth y plant yn ei gofal ei bod hi’n gomedïwr, ac o, mae hi’n defnyddio enw gwahanol – hi yw Bruce Wayne comedi ond heb y plastai.

Fodd bynnag, eleni newidiodd rhywbeth ac ar ôl cwpl o gigs mwyaf lletchwith ei gyrfa mewn ystafelloedd bwrdd gyda gweithwyr cymdeithasol, mae sioe am ddod yn ofalwr maeth wedi’i chymeradwyo! Felly, dewch i ymuno â “Louise” wrth iddi godi’r caead ar weithwyr cymdeithasol, hyfforddiant cymorth cyntaf a beth i beidio â’i wneud pan fydd ficer yn chwilio amdanoch chi ar YouTube.

Neges arbennig gan Kiri

Mai 2024

Gŵyl Gomedi, Machynlleth –  Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

Gŵyl Gomedi Stoke

Frog a Bucket Manceinion

Gŵyl Gomedi, Margate

Gŵyl Gomedi Wells

Theatr Chorley, Chorley

Mehefin 2024

Theatr y Court, Tring

Canolfan Gelfyddydau Forest, New Milton

Hen Neuadd y Dref, Hemel Hempstead

Canolfan Gelfyddydau The Mill, Banbury

The Hawth, Crawley

Theatre Studio, Chelmsford

Gorffennaf 2024

Theatr Celfyddydau Cymunedol Tiverton

Canolfan Gelfyddydau St Austell, St Austell

Gŵyl Cringe Falmouth

Canolfan Gelfyddydau Ashcroft, Fareham

Canolfan West End Aldershot

The Theatre Chipping Norton

Theatr The Quarry, Bedford

Canolfan Gelfyddydau Pound, Corsham

Awst 2024

Canolfan Mileniwm Cymru – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

Medi 2024

Bristol Old Vic, Bryste

The Georgian Theatre Royal, Richmond

Canolfan Gelfyddydau Pocklington, Pocklington

City Varieties Music Hall, Leeds

Liverpool Playhouse Theatre, Lerpwl

Òran Mór, Glasgow

The Point, Eastleigh

The Corn Exchange, Dorchester

The Haymarket, Basingstoke

Marine Theatre,  Lyme Regis

Taunton Brewhouse, Taunton

The Acorn Theatre, Penzance

Theatr The Quad, Plymouth

Exeter Phoenix, Exeter

Storyhouse, Caer – Cysylltwch â Maethu Cymru neu Foster4

The Exchange, Twickenham

Key Theatre, Peterborough

Canolfan Gelfyddydau Hat Factory, Luton

Hydref 2024

Mwldan – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

Pontardawe – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

Theatr y Lyric, Caerfyrddin – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

Gŵyl Gomedi Aberystwyth, Aberystwyth – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

The Platform, Lincoln

Hull Truck Theatre, Hull

Theatr Harrogate, Harrogate

The Crescent, Efrog

The Marlowe, Caergaint

Canolfan Gelfyddydau Colchester, Colchester

EartH, Hackney

Theatre Royal, Caer-wynt

Neuadd Goffa, Sheffield

The Y Theatre,  Caerlŷr

Corn Exchange, Brighton

Neuadd Huntingdon, Caerwrangon

Theatr y Savoy, Trefynwy – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol

The North Wall, Rhydychen

The Lights, Andover

Tachwedd 2024

Norwich Playhouse, Norwich

The Apex, Bury St Edmunds

Theatr Yvonne Arnaud, Guildford

Royal Theatre, Northampton

The Concert Hall, Reading

Canolfan Gelfyddydau Swindon, Swindon

Theatre Severn, Amwythig

Stratford Playhouse, Stratford-upon-Avon

Canolfan Gelfyddydau Warwick, Warwick

Theatr Gelfyddydau Nottingham, Nottingham

The Sugar Club, Dulyn

Limelight, Belfast

Spirit Store, Dundalk

Coughlans, Corc

Canolfan Gelfyddydau Canolbarth Lloegr, Birmingham

Rhagfyr 2024

Old Fire Station , Carlisle

Darwen Library Theatre, Darwen

Canolfan Gelfyddydau Square Chapel, Halifax

Pontio, Bangor – Cysylltwch â’ch tîm maethu lleol