gwobrau rhagoriaeth maethu

Mae ein pobol ifanc anhygoel, gofalwyr maeth, plant gofalwyr maeth a thimau maethu o wasanaethau maethu awdurdodau lleol Cymru, wedi ennill gwobrau yng ngwobrau rhagoriaeth maethu Y Rhwydwaith Maethu 2023, a gyflwynwyd gan Ashley John-Baptiste. 

Maethu Cymru Conwy – Gwobr Cyfraniad Rhagorol gan Ofalwr Maeth 

Gwobr Cyfraniad Eithriadol gan Plant Gofalwyr Maeth– Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf  

Maethu Cymru Sir Benfro wedi derbyn y Wobr Cyflawniad Eithriadol gan Bobl Ifanc

Maethu Cymru Castell Nedd Port Talbot – Gwobr Cyfraniad Rhagorol gan Ofalwr Maeth sy’n berthnasau

Mae Maethu Cymru Môn wedi ennill Cyfraniad Eithriadol gan Dîm Gwaith Cymdeithasol

Ashley John Babtiste at The Fostering Network awards

A gyflwynwyd gan Ashley John-Baptiste