gwobrau rhagoriaeth maethu

Mae Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, wedi ennill Cyfraniad Eithriadol gan Dîm Gwaith Cymdeithasol yng ngwobrau rhagoriaeth maethu y Rhwydwaith Maethu.

 

I gyd gyda’i gilydd, cyflwynwyd pum gwobr i wasanaethau maethu awdurdodau lleol Cymru, gofalwyr maeth a’r rhai sy’n gadael gofal.

  • Gwobr Cyfraniad Rhagorol gan Ofalwr Maeth (Maethu Cymru Powys)
  • Jon a Kathy Broad Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig (Maethu Cymru (Pen-y-bont)
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol gan Feibion a Merched (Maethu Cymru Abertawe)
  • Gwobr Cyflawniad eithriadol gan Bobl Ifanc (Maethu Cymru Sir Benfro)
  • Cyfraniad Eithriadol gan Dîm Gwaith Cymdeithasol (Maethu Cymru)
Foster wales team receiving award

Mel Panther, Nina Kemp-Jones, Alastair Cope a Jill Jones.

Dywedodd Pennaeth Maethu Cymru, Alastair Cope:

 

“Rydym yn hynod falch o dderbyn y wobr hon i gydnabod y lefelau gwych o gefnogaeth y mae ein gofalwyr maeth yn ei dderbyn ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae canlyniadau gwell i ofalwyr maeth a phlant ledled Cymru wrth galon popeth a wnawn. 

 Trwy gysondeb, cydweithio a chydweithredu â gofalwyr maeth, byddwn yn parhau i flaenoriaethu ein prif nod o greu dyfodol gwell i blant lleol.”

 

 

Yn ôl Kevin Williams, prif weithredwr Y Rhwydwaith Maethu:

 

“Bob blwyddyn mae’n fraint cael clywed straeon ysbrydoledig y rheiny yn y gymuned faethu. Rydym yn falch iawn o amlygu’r bobl anhygoel hyn, dathlu eu llwyddiannau a dangos ein gwerthfawrogiad ohonynt.  

Dylai ein henillwyr a phawb arall sy’n ymwneud â gofal maeth fod yn hynod falch ohonynt eu hunain. 

Mae eu cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth hanfodol i fywydau plant a phobl ifanc, a nhw yw sylfaen gofal cymdeithasol plant – diolch am bopeth rydych chi’n ei wneud.”

 

Roedd aelodau o’r gymuned faethu o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn Theatr Repertory Birmingham ac a gynhaliwyd gan Ashley John-Baptiste.