Family with child on shoulders and baby in pushchair

dod yn ofalwr maeth yng Nghwm Taf Morgannwg

O gymoedd Merthyr i draethau Porthcawl, mae Maethu Cymru yng Nghwm Taf Morgannwg yn croesawu pobl o bob cefndir a all roi cartref sefydlog, cariadus a dyfodol mwy disglair i blant lleol.

Byddwn wrth eich ochr bob cam o’r ffordd, gan eich cefnogi drwy’r cyfnodau gorau a’r rhai mwyaf heriol.

Os hoffech gael sgwrs gyfeillgar, cliciwch ar eich awdurdod lleol isod er mwyn llenwi ffurflen syml a, gyda’n gilydd, gallwn ganfod y cam nesaf gorau i chi a’ch teulu.

Dwi wedi dysgu does dim shwt beth â 'maethu nodweddiadol'. Mae cynifer o blant mewn gwahanol sefyllfaoedd ag anghenion gwahanol. Dwi wedi meithrin brodyr a chwiorydd, pobl ifanc yn eu harddegau, plant ag anghenion cymhleth a babanod.

Jo, Cwm Taf Morgannwg

cliciwch ar eich awdurdod lleol isod