ffyrdd o faethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Rydych chi eisoes wedi gwneud y penderfyniad anhygoel i wneud gwahaniaeth ac i fod yn ofalwr maeth.

Efallai eich bod eisoes yn maethu gydag awdurdod lleol yn ein rhwydwaith Maethu Cymru, yn ystyried symud i Gymru neu’n maethu gydag asiantaeth faethu annibynnol.

Dysgwch beth sydd gan Maethu Cymru i’w gynnig i chi.  Gyda maethu awdurdod lleol, rydym yn cefnogi ac yn gwerthfawrogi ein gofalwyr maeth, heb wneud elw.

Older teen boy in a greenhouse holding a plant with an older lady

manteision maethu'n uniongyrchol

Drwy faethu’n uniongyrchol â’ch awdurdod lleol, byddwch yn rhan o dîm sydd â gwybodaeth fanwl am daith y plentyn, gwasanaethau lleol ac ysgolion, sy’n bwysig iawn i ofalwyr maeth.

Bob blwyddyn mae tua 50 o ofalwyr maeth yn trosglwyddo o asiantaethau maethu masnachol i faethu awdurdod lleol yng Nghymru.

Family of four looking over a wooden fence

ffeithiau maethu yng Nghymru

Mewn 12 mis yn unig, roedd angen gofalwr maeth ar 1857 o blant yng Nghymru (2021-22).

Mewn 70% o’r adegau anodd hynny, gofalwyr maeth awdurdodau lleol wnaeth gamu i’r adwy i helpu.  Ni yw’r lle cyntaf ar gyfer pob plentyn lleol sydd angen gofal maeth, plant o bob oed.

Mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn lleol, sy’n golygu bod 84% o’n plant ni yn gallu aros yn eu hardal leol, ac aros yn eu hysgol leol.

Family with child on shoulders and baby in pushchair

penderfynais drosglwyddo i’r awdurdod lleol dwy flynedd yn ôl. Yn raddol, ces i fy nadrithio gyda fy asiantaeth oedd fel petai’n canolbwyntio ar fusnes ac elw.

gofalwr maeth awdurdod lleol

sut i drosglwyddo i ni

Gall newid deimlo’n frawychus.  Felly mae trosglwyddo i ni yn dechrau gyda sgwrs, dim pwysau.  Dim ond darganfod, p’un a allwn ni gynnig yr hyn sydd gennych mewn golwg o ran maethu.

Gam wrth gam, nes eich bod chi’n hapus, rydych chi’n gwneud y dewis iawn.

Cath and Neil

“mae’r awdurdod lleol bob amser yno i chi.”

Dechreuodd Cath a Neil ar eu taith faethu gydag asiantaeth faethu annibynnol (IFA). Yn 2018, fe wnaethon nhw drosglwyddo i Faethu Cymru Wrecsam.

Dyma eu stori.

trosglwyddo heddiw

dewch o hyd i’ch awdurdod lleol:

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

does dim côd post dim canlyniadau