eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Pobl, dim elw, sy’n bwysig i Maethu Cymru. Mae gennyn ni bwrpas: cefnogi a grymuso gofalwyr maeth. Creu dyfodol gwell i blant lleol.

Efallai eich bod eisoes yn maethu gyda ni. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, mae hynny’n golygu eich bod yn rhan o Maethu Cymru. Ni yw’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol ar draws Cymru gyfan.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, mae trosglwyddo i ni yn haws nag rydych chi’n ei feddwl. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Adult helping young girl with homework

sut i drosglwyddo

Mae’n syml: cysylltwch â’ch tîm Maethu Cymru lleol.

Bydd eich tîm Maethu Cymru lleol yn gweld sut mae’n gweithio i chi ac os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen â’r newid, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi i drosglwyddo.

Adult with teenage boy in kitchen making food together

pam trosglwyddo

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw pob plentyn sydd angen gofalwr maeth. Felly, ein hangerdd yn ogystal â’n pwrpas ni yw penderfynu a darparu’n union beth sydd ei angen – ar gyfer plant lleol, yn ogystal â’u teuluoedd maeth.

Rydyn ni’n eich grymuso i fod y gorau y gallwch fod, gyda hyfforddiant arbenigol a chefnogaeth arbennig. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gorau i’r plant yn ein gofal, ac i’n gofalwyr maeth.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

trosglwyddo heddiw

dewch o hyd i’ch awdurdod lleol:

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

does dim côd post dim canlyniadau