Two adults talking holding coffee cups

Gallwch chi faethu yng ngogledd Cymru

Mae dod yn ofalwr maeth yn benderfyniad i helpu plant yn eich cymuned leol sydd angen rhywun i gredu ynddynt.

Rhywun i wrando arnyn nhw. Rhywun i’w caru.

Yn union fel nad oes dau blentyn yr un fath, nid oes unrhyw ddau ofalwr maeth yr un fath chwaith. Daw teuluoedd maeth o bob math o gefndiroedd gwahanol.

O’r Benllŷn i Brestatyn, mae gan Maethu Cymru dimau ymroddedig ar draws Gogledd Cymru.

sgwrs am faethu?

Cliciwch ar eich awdurdod lleol isod, llenwch y ffurflen syml a gyda’n gilydd, gallwn eich helpu i benderfynu a yw maethu’n iawn i chi a’ch teulu.

eisoes yn maethu?

Efallai eich bod eisoes yn maethu yng Ngogledd Cymru. Os nad ydych yn maethu gydag awdurdod lleol, mae trosglwyddo i ni yn syml iawn. Cysylltwch a byddwn yn eich cefnogi i drosglwyddo i ni.

Yr hyn rydyn ni’n gobeithio yw ein bod ni wedi rhoi, ac yn parhau i roi, teulu iddyn nhw.

Sian, Gofalwr Maeth Awdurdod Lleol, Gogledd Cymru

dewch o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol isod