ffyrdd o faethu

Young boy and female foster carer

Mae dod yn ofalwr maeth yn newid bywyd. Mae’n benderfyniad i roi rhywbeth yn ôl a gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol.

Mae’n rhaid i chi sicrhau mai hwn yw’r penderfyniad iawn i chi a’ch teulu. Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod chi’n cael eich paru â phlentyn sy’n iawn ar gyfer eich personoliaeth a’ch sgiliau penodol, sefyllfa eich teulu.

face icon

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd.

dysgwych mwy

mathau o faethu

Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth. Gall maethu olygu diwrnod, wythnos, blwyddyn neu fwy.

dysgwych mwy
Question marks icon

eisoes yn maethu?

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, mae trosglwyddo i ni yn haws nag rydych chi’n ei feddwl.

dysgwych mwy

eisiau darllen ein straeon llwyddiant?

clywed gan ofalwyr maeth go iawn nawr
Family of two adults and 3 children walking away

Rydyn ni’n eu helpu drwy roi’r holl bethau rydyn ni’n credu y mae plant yn haeddu eu cael, fel cartref, pobl sy’n eu caru a lle i deimlo’n ddiogel.”

Jack, Colin a Mary – Blaenau Gwent

eich awdurdod lleol

Chwiliwch eich côd post i ddod o hyd i ddolen i'ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi cod post dilys dim canlyniadau