gallwch ddod yn ofalwr maeth yng Ngwent

O Drefynwy i Gaerffili a Chasnewydd i Lynebwy, os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ofalwr maeth yng Ngwent, dewch draw i un o’r digwyddiadau a sgwrsio gyda’n tîm rhanbarthol Maethu Cymru. Byddwn yn:

Sioe Brynbuga, Sir Fynwy, 9 Medi, rhwng 10-2pm

Gŵyl Fwyd y Fenni, Sir Fynwy, 16 Medi, rhwng 10-4pm a 17 Medi 10-2pm.

Ymunwch â’n #GwylMaethu gyda chystadleuaeth cylch hwla, peintio wynebau, danteithion i’r plant a llawer o egni cadarnhaol!

Dewch i gael sgwrs gyda ni!

Cewch gyfle i’w helpu i ddysgu bod yn annibynnol, dysgu gyrru, gwneud cais am swyddi, canfod fflat eu hunain a symud mas pan fyddant yn barod. Gall fod yn heriol ond cewch gyfle i helpu plentyn drwy roi diben iddynt.

Ellen a Paul, gofalwyr maeth awdurdod lleol Torfaen

Pwy fydd yno?