cwestiwn cyffredin

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu?

Efallai bod gofal maeth a mabwysiadu yn wahanol yn y bôn, ond maen nhw’n rhannu rhai gwerthoedd cyffredin. Caredigrwydd. Tosturi. Sefydlogrwydd. Hafan ddiogel, pan fydd ei hangen fwyaf. 

y diffiniad cyfreithiol

Mae’r ffordd y mae maethu a mabwysiadu yn wahanol yn gliriach fyth pan fyddwch yn edrych ar y diffiniad cyfreithiol. Gyda mabwysiadu, rydych yn dod yn rhiant cyfreithiol i’r plentyn hwnnw. Mae gennych gyfrifoldeb llawn dros y plentyn, mae’n cymryd eich enw, mae’n rhan gyfreithiol o’ch teulu.

Gyda maethu, cyfrifoldeb cyfreithiol yr Awdurdod Lleol yw’r plentyn o hyd ac rydych chi’n gweithio gyda’ch gilydd, weithiau gyda’i deulu biolegol hefyd. Rydych chi, fel gofalwr maeth, yn gofalu am y plentyn hwnnw ac yn ei fagu ar sail tymor byr, tymor canolig neu dymor hir.

Darllenwch ein blog “5 gwahaniaeth rhwng maethu a mabwysiadu”

gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth

dechreuwch eich taith

dod o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

dim cod post dilys does dim canlyniadau ar gyfer yr ymholiad hwn