cwestiwn cyffredin

beth yw rôl gofalwr maeth?

beth yw rôl gofalwr maeth?

Rydych chi’n rhan o dîm fel gofalwr maeth. Allwn ni ddim gwneud yr hyn sydd orau i blant lleol heb ofalwyr maeth, a’r gwir yw, mae rôl pob gofalwr yn unigryw. 

Mae’n ymwneud â thosturi a gofal bob dydd, cyhyd ag y bo’r plentyn gyda chi. Mae’r plentyn angen rhywun i wrando arno. Rhywun i gredu ynddo. Chi, y gofalwr maeth, yw’r person hwnnw.

o ddydd i ddydd

Yn syml iawn, rôl gofalwr maeth yw bod yno. Bod yn gyson ac yn ddibynadwy. Mae’n rhywbeth sy’n dod yn ail natur – gyda thîm o’ch cwmpas, gyda chefnogaeth a hyfforddiant, chi yw’r un sydd yno. Yr un sy’n gofalu. Gallai hynny fod am ddiwrnod, mis neu fwy. Ac er bod pob teulu maeth yn dechrau yn yr un ffordd, bydd yr atgofion rydych chi’n eu creu yn unigryw i chi.

gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth

dechreuwch eich taith

dod o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

dim cod post dilys does dim canlyniadau ar gyfer yr ymholiad hwn