cwestiwn cyffredin

fydda i’n cael fy nhalu fel gofalwr maeth?

fydda i’n cael fy nhalu fel gofalwr maeth?

Efallai nad arian yw’r peth cyntaf rydych chi’n ei ystyried gyda maethu. Ond mae’n gwestiwn pwysig i’n gofyn i ni. Mae’n rhan o sut rydyn ni’n eich cefnogi chi, i roi’r gofal gorau posib i’n plant.

lwfansau

Byddwch yn cael lwfans ar gyfer pob plentyn maeth yn eich gofal, a byddwch yn cael lwfans fel rhiant maeth hefyd. Mae’n ymwneud â gofalu am bethau bob dydd, yn ogystal â helpu i greu mwy o atgofion arbennig. 

Y Canllaw i Dâl Gofalwyr Maeth

cefnogaeth arall

Mae manteision eraill, ar wahân i gymorth ariannol, a fydd yn cyfoethogi eich profiad maethu. Rydyn ni’n edrych ar y darlun llawn: cefnogaeth emosiynol, cyfleoedd dysgu ac arweiniad arbenigol hefyd.

Dim ein hamser a’n harbenigedd yn unig rydyn ni’n eu cynnig. Fel mudiad dielw, mae ein holl arian yn mynd tuag at gefnogi’r plant yn ein gofal a gwneud y profiad maethu y gorau y gall fod. Mae hynny’n golygu cefnogaeth cylch cyfan. Rydyn ni yma i chi, ym mha bynnag ffordd rydych chi ein hangen ni.

Tarwch olwg ar gefnogaeth a manteision eich Awdurdod Lleol i weld beth yn union y gallai maethu gyda Maethu Cymru ei olygu i chi.

gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth

dechreuwch eich taith

dod o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

dim cod post dilys does dim canlyniadau ar gyfer yr ymholiad hwn