pythefnos gofal maeth

cymunedau maethu

cymunedau maethu

Dros Bythefnos Gofal Maeth (15-28 Mai), bydd Maethu Cymru a’r Rhwydwaith Maethu yn defnyddio’r thema ‘cymunedau maethu’ i ddathlu’r gwahaniaeth cadarnhaol y mae gofalwyr maeth awdurdod lleol wedi’i wneud i fywydau plant.

 

Mae Maethu Cymru yn rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu nid-er-elw sy’n cynnwys 22 o dimau awdurdod lleol yng Nghymru.

 

Maent am annog mwy o bobl i ddod yn ofalwyr maeth gyda’u hawdurdod lleol fel y gall plant aros yn eu hardal leol, yn agos i’w ffrindiau a’u teulu, ac aros yn eu hysgolion. Gall hyn helpu plant a phobl ifanc i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth a’u hunan yn ystod cyfnod cythryblus iawn.