pam maethu gyda ni?

Rydyn ni yma i weithio gyda’n gilydd a chreu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein gofal. Rydyn ni wrth law, ac rydyn ni’n deall. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned leol, wrth law gyda chefnogaeth ac arweiniad lleol ac arbenigol.

  • Rydym yn cadw plant yn lleol lle bynnag y bo modd
  • Un tîm ydym ni
  • Rydyn ni’n sefydliad nid-er-elw

pam ein dewis ni?

Mae dewis Maethu Cymru yn golygu dewis gweithio gyda phobl sy’n malio.

dysgwych mwy
thumbs up icon

llwyddiannau maethu

Dewch i glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel.

dysgwych mwy
Pound signs icon

cefnogaeth a manteision

Hyfforddiant, cefnogaeth a manteision, sydd ar gael i bob un o’n gofalwyr maeth yng Nghymru

dysgwych mwy

ydych chi eisoes yn ofalwr maeth?

dysgwch sut i drosglwyddo
Two adults and two children walking on forest trail in Cardiff

Roedden nhw’n glir iawn ynghylch sut beth yw maethu mewn gwirionedd, ond yn gefnogol iawn ar yr un pryd. Roedd eu hyfforddiant o gymorth mawr i ni – roedden nhw’n gwneud i ni gredu y gallen ni ymdopi.”

Jeevan a Carole – Cardiff

eich awdurdod lleol

Chwiliwch eich cod post i ddod o hyd i ddolen i'ch tîm gofal maeth lleol.

Your nearest local authority is:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi cod post dilys dim canlyniadau